Meldnummer 06 - 22 25 11 11

Stichting Dierennoodhulp Bodegraven

De Stichting Dierennoodhulp Bodegraven (Dierennoodhulp Bodegraven) is op 4 oktober 2013 (Werelddierendag) opgericht (KvK Den Haag: 58932968).

Op 14 december 2017 heeft het bestuur besloten om per 1 juli 2018 te stoppen met het verlenen van dierennoodhulp. Dit besluit is niet lichtzinnig genomen. Het bestuur heeft hieraan voorafgaand met de vrijwilligers open, transparant en met emotie gediscussieerd over de toekomst van de Dierennoodhulp Bodegraven. Hoewel we 4 jaar zeer succesvol zijn geweest (onze resultaten spreken voor zich) zijn we jammer genoeg ingehaald door de tijd en verslagen door de tijdgeest. Dat proces is onomkeerbaar. Hiervoor treft niemand blaam. Dan is het beter te stoppen op een tijdstip dat alle dieren nog geholpen kunnen worden, dan tegen beter weten in door te gaan en de dierennoodhulp langzaam te zien afglijden ten koste van de dieren.

Op 1 juli 2018 hebben wij de werkzaamheden in ons werkgebied overgedragen aan de Stichting Dierenhulpverlening Woerden en omstreken.

Op de bestuursvergadering van 10 oktober 2018 heeft het bestuur het besluit tot ontbinding van de stichting genomen. Dit besluit luidt:

Aangezien de Stichting Dierennoodhulp Bodegraven op 1 juli 2018 met haar werkzaamheden (artikel 2 lid 2 van de statuten d.d. 4 oktober 2013) is gestopt, heeft het bestuur op grond van artikel 12 lid 1 van de statuten besloten de stichting te ontbinden. Dit besluit is conform artikel 11 lid 1 van de statuten genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig waren. Op grond van artikel 12 lid 3 van de statuten zijn de bestuursleden de vereffenaars van de Stichting Dierennoodhulp Bodegraven "in liquidatie".

De Stichting Dierennoodhulp Bodegraven is op 10 oktober 2018 ontbonden. De bestuurders zijn per 10 oktober 2018 uit functie getreden en per 10 oktober 2018 tot vereffenaar benoemd.

Op 24 januari 2019 is het batige saldo gedoneerd aan 7 organisaties, die zijn geselecteerd op basis van de volgende criteria:

1.      de statutaire doelstelling van de ontvangende organisatie moet een beetje in lijn zijn met de statutaire doelstelling van de Stichting Dierennoodhulp Bodegraven (artikel 2 lid 1 statuten);

2.      de ontvangende organisatie moet een ANBI - organisatie zijn;

3.      de stichting heeft samengewerkt met de ontvangende organisatie en/of het is mogelijk een organisatie, waaraan de stichting iets (moreel) verschuldigd is.  

Op 15 februari 2019 is de ING rekening van de Stichting Dierennoodhulp Bodegraven opgeheven.

Per 1 maart 2019 is de Stichting Dierennoodhulp Bodegraven opgehouden te bestaan.

De verantwoording over de periode 1 januari 2018 tot 1 maart 2019 is hier te vinden:

Jaarverslag 2018.

Bestuur = vereffenaars

Het bestuur van de stichting bestond uit drie onbezoldigde vrijwilligers, die sinds 10 oktober 2018 de vereffenaars van de Stichting Dierennoodhulp Bodegraven "in liquidatie" waren:

Vereffenaar (voormalig Voorzitter):

 Peter Huijsmans

Jongste Vereffenaar (voormalig Secretaris):

 Marijke Schouten

Vereffenaar (voormalig Penningmeester):

 Lee Kok

 

ANBI:

ANBI logoDe stichting was door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) (RSIN / fiscaalnummer 8532 43 785). De Stichting Dierennoodhulp Bodegraven is uitgeschreven uit het register van Algemeen Nut Beogende Instellingen.